Poslední jízda

by gomora

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
02:20
3.
03:01
4.
03:20
5.
03:17
6.
02:03
7.
02:37
8.
03:45
9.
02:05
10.
03:07
11.

about

Sněží a listy stromů pevné to skupenství vody nepouštějí a větve se pod tíhou tou ohýbají a lámou. Zprávou netoliko chnurnou poskytnouti je mi mocnostmi nesvětskými uloženo: Deska "Poslední jízda" tmu a bídu světa spatřila. Konečně venku je a oči všech kdo na ni pohlédnou do slepoty vypáliti může. Jelikož zvukem již většina kdo by o ni zavaditi chtěl přes 3/4 roku otravován jest sluch všech kdo na BZ crustbeatu vlezou, tajnou zbraní, kterou vynil vyzbrojen jest - toť pouze obal. Dílo toto k sehnání u Nuclear Madness, ABC, Véva, Phobia, Insane society a dalších dister a případně u lidí, kteří přispěli a taktéž u kapely. Děkuji za podporu všem kdo účastnili se procesu zrození včetně zbývajících členů kapely. Poslední jizda se roztáčí! CRUSTHEIL!!!HAvran

credits

released October 16, 2012

tags

license

about

gomora Prague, Czechia

While still not having a name got together in pubs, streets of Žižkov and other places where is a lot of beer in 2007. First line-up:Hellba-drums,Zebra-guitar,Haf-bass,Havran-vox. Peter joins in as 2nd guitart in winter 2009. Haf left band and came mIRA. In 05/2013 Peter left CZ, the rest stop the band. In 10/2013 came Wolf and Robo to Zebra to make a band. With Baboo and Havran is new line-up. ... more

contact / help

Contact gomora

Streaming and
Download help

Track Name: Intro+civilizace
Civilizace
Sem úplně na dně,
už nemám sil,
tady žít,
hnít
Pálení bezdomovců ve stínu velkoměst
říkají tomu čistění ulic
Civilizace?
Hony na čarodejnice
v tomhletom století furt nic divnýho není
Civilizace?
Každej sám zavřenej ve vlastní ulitě
starej se sám o sebe a nic se ti nestane
Civilizace?

Civilisation - Civilizace
I´m totally down
I´ve got no more power to live here
To rot
Burning homeless in metropolis´ shadow
Called the street-cleaning
Civilisation?
Witch-hunts still common practice
Even in this century
Civilisation?
Everyone left alone in his own shell
Take care of yourself and you will be alright
Civilisation is the highest degree in coexistence of individuals – really?
Track Name: Yperit
Yperit
Temno, bláto, krev a řev,
kamarádi kolem mrtví,
včera hrdina, mrzák dnes,
přežil ten kdo zradil první.
Dusím se, bliju, nevidím nic,
vůně hořčice – yperit.
Vidím tebe, tvoje oči,
kolotoč v hlavě rychle točí,
a ve vzduchu cítím vůni,
hořčice párek stůl.
Dusím se, bliju, nevidím nic,
vůně hořčice – yperit.
Velkej fousáč v menážstanu,
párky vaří už po ránu,
prima párek a hořčice,
dej si lásko, dej si více.
Dusím se, bliju, nevidím nic,
vůně hořčice – yperit.
Ticho, klid a temné nebe,
neuvidím víc už tebe,
ve vzduchu cítím vůni,
hořčice párek stůl.

Yperit
Darkness, mud, blood and screams
Your friends slain around
Yesterday a hero, crippled today
Only he survives who betrays first
I´m choking, I´m puking, I can´t see anything
That smell of mustard – yperit
I see you, I see your eyes
Rundabout in my head turns around
The smell floats in the air
Mustard, sausage, carnage
I´m choking, I´m puking, I can´t see anything
That smell of mustard – yperit
That big bearded man in the hot-dog stall
Frying sausages from the very morning
Big fat sausage with mustard
Have more, my love
I choke, I puke, I can´t see anything
That smell of mustard – yperit
Silence, peace and dark sky
No more i'll see you
I sense the smell in the air
Mustard, sausage, carnage
Track Name: Produkt viru
Produkt viru
Hory odpadu produkujem
Rodíme se v něm, taky chcípnem
Člověk je línej nad tím přemejšlet
Nad toho stavu důsledkem
Produkt viru 2x
My nechceme žádný zbytečný odpady
My nechceme žádný černý skládky
Stáda odpadu v našich lesích
Hejna odpadu v řekách
Odpad plní životní prostředí
Odpad se stává životním prostředím
Produkt viru 2x
Žádnej zákon nevyřeší problém spotřebního věku
Přírodu musí chránit každej z nás
Jinak nás odpad zahltí
Produkt viru 2x

Virus product – Produkt viru
We produce the piles of waste
This is where we are born, this is where we shall die
People are too lazy to think about
The result of this condition
Virus product
We don´t want no waste no more
We don´t want no dumps no more
Herds of waste in our forests
Shoals of waste in the rivers
The waste fills the environment
The waste becomes the environment
Virus product
Incineration plants are overloaded
With plastic, oil and infection
Sickness and death from our waste
Fall over my head, I drink them in my water
No law can sort out the problem of consuming age
Everyone has to protect the nature, or the waste swallows us
Ignoring the problem of waste, air and water pollution, humankind cuts the proverbial branch. Wars for waste deposit space, for clean sources will be followed by plage, degeneration and extinction…
Track Name: Otec Smyth
Otec Smyth
My neslyšíme, on je za náma,
my netušíme on je o dveří,
každou noc tiše brečíme,
proč nám to jen udělal?
Otec Smyth je naším pánem,
přichází večer, odchází s ránem,
každou noc splácíme dluh,
vstoupil do mě asi bůh.
V našem ústavu náš pán je v právu,
my jeho děti - jeho chuti oběti,
všechno vidíme, nic nepovíme,
otec Smyth ta zrůda to dobře ví.
Němý řev dětí neslyší ucho,
zvrhlej čin kněze nespatří oko.
Otec Smyth může spát v klidu
má kamarády hodně vysoko.
Je nás přes dvěstě, on pouze jeden,
slepé ovečky rohatej pastýř vede,
směrem do nebe, cestou přes peklo,
rukám úchyla, těm prackám nic neuteklo.
Svinstvo počaté sexuálním zneužíváním a týráním hluchoněmých dětí irským knězem Brendanem Smythem pokračuje krytím těchto činů kardinálem. Dočká se tento a stovky podobných případů po celém světě spravedlivého rozsudku?

Father Smyth – Otec Smyth
We can´t hear him, he´s behind us
We don´t know, he´s behind the door
Every night we quietly cry
Why has he done this to us
Father Smyth is our overlord
Coming in twilight, leaving in the morning
Every night we pay off our debt
Perhaps god has penetrated me
In our istitution, our lord is right
We his children – victims of his lust
We see everything, we won´t say anything
Father Smyth, the monster, knows
The ear can´t hear the mute childrens´ scream
The eye can´t see the priest´s perverted deeds
Father Smyth can rest in peace
He has friends high above
We´re over two hundred, he´s just one
Horned shepherd leads his blind sheeps
On their way to heaven they pass through hell
The perverted claws won´t let go anything
The filth that begun with abusing and torturing of the deaf-dumb childrem by irish priest Brendan Smyth continues with Cardinal covering these awful deeds. Will this and hundreds of similar causes ever come to justice?
Track Name: Potopa
Potopa
Černé a těžké mraky přišly,
z nebes voda padat začala.
Prší už týdny, obloha bez slunce,
země je nasáklá, řeka víc nepojme.
Voda stoupá odnáší obydlí,
voda stoupá odnáší naději.
Povodeň, potopa, povodeň 4x
Živelný proud krajinu brousí,
pole zaplavuje, mosty boří.
Mokro a zima, husí kůže,
kosí psychiku, zdraví zmůže.
Infekce a nachlazení,
bez prostředků, poražení.
Povodeň, potopa, povodeň 4x

Flood – Potopa
Dark heavy clouds gather again
Water just began fall from the sky
It rains for the weeks, there´s no sun in the sky
The soil is soaked, rivers can´t take it
Water comes higher, taking away our houses
Water comes higher, taking away our hopes
The flood, deluge, flood
Violent overflow abrades the landscape
Flooding the fields, tearing down the bridges
Moist and cold, goose bumps
Destroys the psyche, weakening the health
Infection and flu
Out of the means, defeated by
The flood, deluge, flood
The deluges caused by climatic changes and incorrect management of the most precious, life-giving fluid on this planet result in incalculable damages both on lives, property and psyche of those affected…
Track Name: Pijavice
Pijavice
Takzvaný volby zástupců lidu,
špinavý prasata cpou se ke korytu.
Zase!
Zkurvenej hajzl mlží a lže,
krade a podvádí s požehnáním všech.
Politik
Všichni sou stejný jeden jak druhej,
proč podle slibů lidi je volej?
Sou slepý
Vypálit hrad, parlament, senát,
nechci se nechat pijavicí vysávat.
Anarchy

Bloodsuckers – Pijavice
So called elections of our representatives
Fucking pigs surround the trough
Again
Fucking bastards deceit and lie
Steal and murder in public
Politicians
They´re all the same, one by one
Why do people believe their promises
Are they blind
Burn the Castle, Parliament and Senate house
I won´t let the leech to suck my blood
Anarchy
Will we bring this pig-run government down, or just change it for another one?
Track Name: F.M.P.S.
FxMxPxSx
Zkurvenej vymrdanej sráči
seš bezmozku vůl
prachy ti nestačí
bliješ jen hnůj
Faking macho popstar
Faking macho popstar
Faking macho popstar
Líbivý tóny a melodie,
kopie historie,
sladkej úsměv nezakryje ,
fašistický prase,
slova co vryjou se do paměti,
sexistický texty,
jebaná přetvářka se vyplatí,
s hlavou v cizí prdeli!
Faking macho popstar
Faking macho popstar
Faking macho popstar
Ty seš vomezenej,
myslíš jenom pérem,
v hlavě máš piliny,
tak radši chcípni!
Faking macho popstar

FxMxPxSx
Fucking rotten bastard
Brainless asshole
Money is not enough for you
Blathering on shit
Fucking macho popstar
Glamorous tunes and melodies
Copying the history
Sweet smile cannot hide
The fascist pig
Words that hook on memory
Sexistic lyrics
Fucking hypocrisy pays
Sticking your head to others´ ass
Fucking macho popstar
You´re so limited
Thinking with your dick
Empty skull no brain
You´re better of dead
Fucking macho popstar
Arrogance, narrowness, stupidity, all signs of the showbiz puppets called Stars…
Track Name: Bažina
Bažina
Divoké hory a temné lesy,
okupovány jsou řvoucími běsy,
trhajíc drápy zem rozmoklou.
Pojdou 3x
Smrdutý pach a oblaka kouře,
stromy pokácené jak následkem bouře,
z temnoty cestu ven nenajdou.
Veškerou naději v močálech ztrácejí kovové bestie,
V černém bahně v pasti na dně nikdo z nich nepřežije!
Armády skolené smrtelným dechem,
po letech zapadnou houštím a mechem,
kořeny rozdrtí bunkry podzemní.
Pojdou 3x
Ryk vítezů zanikne v údolí,
toto je království všemocné přírody,
poražen každý kdo jde proti ní.
Veškerou naději v močálech ztrácejí kovové bestie,
V černém bahně v pasti na dně nikdo z nich nepřežije!
Nikdo, nepřežije nikdo, nepřežije nikdo, nepřežije to!

Morass – Bažina
Wild mountain and dark woodland
Over-run by screaming horror
Claws tearing apart the rain-soaked earth
Drop dead
Noisome stench and clouds of smoke
Fallen trees the aftermath of storm
Never find the way out of the darkness
Metal beasts lost all their hope in the morass
Trapped in the bed of the black sleech, no one gets out alive
Armies brought down by noisome breath
Vanished long ago under the moss and hedge
Roots wipe out the underground casemates
Drop dead
The victory crow fades away in the glen
This is the realm of almighty nature
Defeated everyone who rose against it
Metal beasts lost all their hope in the morass
Trapped in the bed of the black sleech, no one gets out alive
No one, no one is going to get out alive!
Figting the virus called humankind, the nature have found its ways to win so far. We can only hope that this will go on…
Track Name: Alkoiluze
Alkoiluze
Když tě život ničí a všechno tě sere,
nemáš sílu bojovat, mozek rezignuje.
Potřebuješ podporu, taky pochopení.
Hospoda a kámoši, nic lepšího není.
A já chci pít 4x
Tuhle rundu 3x platíš ty!
Nalitej se vykecáš až do rozednění.
Ňáká facka na hajzlu nic divnýho není.
Já musím blít 4x
Tak to končí 3x chlapečku
Bolest hlavy a střízlivění,
kocovina, znaky otrávení.
Problemy trvaj nic se nemění,
alkohol kurwa není vysvobození!!!

Alco-illusion - Alkoiluze
Life brings you down, you hate everything around
Got no power to struggle, your brain gives up
You need support and understanding
Pubs and friends, they´re second to none
And I wanna drink
You pay this round!
Drunk as fuck talking out till dawn
Toilet fights so familiar
I have to puke
That´s where it leads, boy
Headache and sobering
Hangover, sign of the poisoning
Problems remain, nothing has changed
Booze is not any fucking delivery!
The poor excuses pave the road to self-destruction
Track Name: Napadrť
Na padrť
Mezi dvěma mlýnskými kameny
Zas a znova do nekonečna
Drtí tvé tělo drtí tvou mysl
Mezi mlýny drcen a drcen
Mezi mlýny rozdrcen
Pohledy zleva pohledy zprava
Tvoje svědomí nechtíc se vzdává
Nároky na tebe jako ty kameny
Krev se vaří a mozek měkne
I když se bráníš dopadneš stejně
Seš flek mastnej mezi kameny
Mezi mlýny drcen a drcen
Mezi mlýny rozdrcen
Nemůžeš utéct, nikam se schovat
Před nima neumíš se zamaskovat
Zase tě dostihnou, zase tě rozdrtí
Na padrť, rozdrcen,
na padrť to je konec.

Shattered – Na padrt
Between two grindstones
Over and over again without end
Shattering your body shattering your mind
Between the grindstones wrecked
Between the grindstones shattered
Stares from the left stares from the right
Loath your concience gives up
Claiming you just like the grindstones
Blood is boiling brain affected
Though you fight back there´n no way out
Between the grindstones you end up shattered
Between the grindstones wrecked
Between the grindstones shattered
Nowhere to run, nowhere to hide
No way to cloak yourself from them
They track you down they wipe you out
Galley-west into smithereens
Knocked galley-west, this is the end
Life is uneasy if not impossible under the permanent press of one´s surroundings…
Track Name: Závislost - smrt
Závislost-Smrt
Sou lidi zblázněný – ze života šílený
Strach a deprese vžije se
Z okovů stereotypu vymanit se
touha je silná
Společnost kompletně zatratit
volba jasná
Okolí v přesile do kouta zatlačí tě
mysl uniká
Doba moderní způsoby útěku různé nabízí tím vyniká
Únik do jiných světů
Za vůně benzínu, za zvuku motoru
Na vlnách fantazie
Pod vlivem drogy
Sám vybral sis temnou cestu
Ta dovede tě k mrtvýmu městu
Ztratíš docela všechno co kdy jsi měl
Zaslepen nepochytíš, žes o to přišel
Propadáš snadno pocitům příjemným
Život tvůj už dohořel – zbyl jen dým
Provede pouze proměnu v trosku tebe
Cílem jediným tvýho žití smyslu dávka
Chcípáš v rozkladu pomalým, tělo i duše

Addiction–Death – Závislost-Smrt
People are insane, gone mad from this life
Fear and depression under their skin
Need so strong to free themselves from stereotypes
Choice so clear to damn the whole society
Vicinity so strong pushes you to the corner, your mind disappears
The modern age stands out, offering different ways to escape
Escape to another worlds
Sound of the motors, smell of the gas
On the vawes of fantasy
Under the drug influence
You yourself have chosen the dark path
That leads you to the city of the dead
You lose everything you ever had
You don´t even notice that you´ve lost it all
Easily fading away through beautiful feelings
But your life has burnt out – only smoke left
This will only turn you in ruin
The dose the only meaning of your life
Dying in slow decomposion of both soul and body
Addiction becloudes thoughts, and there´s no way out…